Середа, 21.11.2018, 08:12
На землі
Головна Мій профільРеєстрація ВихідВхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Меню сайту
Категорії розділу
Технологія [0]
Законодавство [16]
Наше опитування
Скільки у Вас гектарів землі?
Всього відповідей: 19
Форма входу
Статистика
 Матеріали
Головна » Статті » Законодавство

Земельний кодекс України (Частина 8)

Сторінки: 1  2  3  4  5  6  7  8  9


Глава 30. Планування використання земель

Стаття 177. Загальнодержавні програми використання та охорони земель 

1. Загальнодержавні програми використання та охорони земель розробляються з метою забезпечення потреб населення і галузей економіки у землі та її раціонального використання і охорони. 

2. Загальнодержавні програми використання та охорони земель розробляються відповідно до програм економічного, 
науково-технічного і соціального розвитку України.

3. Загальнодержавні програми використання та охорони земель затверджуються Верховною Радою України. 

Стаття 178. Регіональні програми використання та охорони земель 

1. Регіональні програми використання та охорони земель розробляються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями і затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим та обласними радами. 

2. Програми використання та охорони земель міст Києва і Севастополя розробляються Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями та затверджуються відповідними радами. 

Стаття 179. Природно-сільськогосподарське районування земель 

1. Природно-сільськогосподарське районування земель - це поділ території з урахуванням природних умов та агробіологічних вимог сільськогосподарських культур. 

2. Природно-сільськогосподарське районування земель є основою для оцінки земель і розроблення землевпорядної документації щодо використання та охорони земель. 

3. Використання та охорона сільськогосподарських угідь здійснюються відповідно до природно-сільськогосподарського районування. 

4. Порядок здійснення природно-сільськогосподарського районування визначається Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 180. Зонування земель

1. Зонування земель здійснюється у межах населених пунктів. 

2. При зонуванні земель встановлюються вимоги щодо допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок у межах окремих зон відповідно до місцевих правил забудови. 

3. Зонування земель здійснюється відповідно до закону. 


Глава 31. Землеустрій

Стаття 181. Поняття землеустрою

Землеустрій - це сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональної організації території адміністративно-територіальних утворень, суб'єктів господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил. 

Стаття 182. Мета землеустрою

Мета землеустрою полягає в забезпеченні раціонального використання та охорони земель, створенні сприятливого екологічного середовища та поліпшенні природних ландшафтів. 

Стаття 183. Завдання землеустрою

Основними завданнями землеустрою є: 

 • реалізація політики держави щодо науково обґрунтованого перерозподілу земель, формування раціональної системи 
  землеволодінь і землекористувань з усуненням недоліків у розташуванні земель, створення екологічно сталих ландшафтів і агросистем; 
 • інформаційне забезпечення правового, економічного, екологічного і містобудівного механізму регулювання земельних відносин на національному, регіональному, локальному, господарському рівнях шляхом розробки пропозицій по встановленню особливого режиму і умов використання земель; 
 • встановлення на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень, територій з особливим 
  природоохоронним, рекреаційним і заповідним режимами, меж земельних ділянок власників і землекористувачів; 
 • здійснення заходів щодо прогнозування, планування, організації раціонального використання та охорони земель на 
 • національному, регіональному, локальному і господарському рівнях;
 • організація територій сільськогосподарських підприємств із створенням просторових умов, що забезпечують еколого-економічну оптимізацію використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, впровадження прогресивних форм організації управління землекористуванням, удосконалення співвідношення і розміщення земельних угідь, системи сівозмін, сінокосо- і пасовищезмін; 
 • розробка системи заходів по збереженню і поліпшенню природних ландшафтів, відновленню і підвищенню родючості ґрунтів, рекультивації порушених земель і землюванню малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, висушення, зсувів, вторинного засолення і заболочення, ущільнення, забруднення промисловими відходами і хімічними речовинами та інших видів деградації, по консервації деградованих і малопродуктивних земель, попередженню інших негативних явищ; 
 • організація територій несільськогосподарських підприємств, організацій і установ з метою створення умов ефективного землекористування та обмежень і обтяжень у використанні земель. 
Стаття 184. Зміст землеустрою

Землеустрій передбачає: 

 • встановлення (відновлення) на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень, землеволодінь і 
  землекористувань;
 • розробку загальнодержавної і регіональних програм використання та охорони земель; 
 • складання схем землеустрою, розроблення техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель 
  відповідних адміністративно-територіальних утворень;
 • обґрунтування встановлення меж територій з особливими природоохоронними, рекреаційними і заповідними режимами; 
 • складання проектів впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та створення нових; 
 • складання проектів відведення земельних ділянок; 
 • встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок; 
 • підготовку документів, що посвідчують право власності або право користування землею, у випадках, передбачених законом; 
 • складання проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін, упорядкування угідь, а також розроблення заходів щодо охорони земель; 
 • розроблення іншої землевпорядної документації, пов'язаної з використанням та охороною земель; 
 • здійснення авторського нагляду за виконанням проектів з використання та охорони земель; 
 • проведення топографо-геодезичних, картографічних, ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень і розвідувань земель. 
Стаття 185. Організація та порядок здійснення землеустрою

1. Землеустрій здійснюється державними та іншими землевпорядними організаціями за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, а також коштів громадян та юридичних осіб. 

2. Землеустрій здійснюється відповідно до закону.

Стаття 186. Розгляд і затвердження землевпорядної документації 

1. Розгляд і затвердження землевпорядної документації проводиться в такому порядку: 
 • прогнозні матеріали, техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель і схеми землеустрою після погодження їх у встановленому порядку розглядаються і затверджуються відповідними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування; 
 • проекти створення нових землеволодінь і землекористувань після погодження їх у встановленому порядку розглядаються і затверджуються відповідними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування; 
 • проекти відведення земельних ділянок із земель державної чи комунальної власності затверджуються органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які надають і вилучають земельні ділянки; 
 • проекти землеустрою сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, особистих селянських, фермерських 
  господарств після погодження їх із сільськими, селищними, міськими радами або районними державними адміністраціями розглядаються і затверджуються власниками землі або землекористувачами; 
 • робочі землевпорядні проекти, пов'язані з упорядкуванням, докорінним поліпшенням та охороною земель, раціональним їх використанням, після погодження їх у встановленому порядку розглядаються і затверджуються замовниками цих проектів.  
2. Зміни до землевпорядних проектів та інших матеріалів з питань землеустрою вносяться за рішенням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або власників землі та землекористувачів, які затвердили ці проекти. 

3. Прогнозні матеріали використання і охорони земель, проекти землеустрою, матеріали державного земельного кадастру, проекти з питань використання і охорони земель, реформування земельних відносин, а також техніко-економічні матеріали обґрунтувань використання і охорони земель підлягають державній експертизі, яка здійснюється органом по земельних ресурсах відповідно до закону. 

Стаття 186-1. Комісія з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою 

1. Для розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, в районах та містах обласного значення, містах Києві та Севастополі функціонують постійно діючі комісії. 

2. До повноважень Комісії належить забезпечення погодження документації із землеустрою відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 

3. До складу Комісії входять уповноважені представники районного (міського) органу земельних ресурсів, містобудування та архітектури, природоохоронного та санітарно-епідеміологічного органу, органу охорони культурної спадщини. У разі погодження проектів землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, зміни цільового призначення земель лісогосподарського призначення, водного фонду, земельних ділянок для цілей, пов'язаних із розробкою корисних копалин, до складу Комісії залучається відповідно представник територіальних органів лісового господарства, водного господарства, державного гірничого нагляду. 

4. Організація роботи Комісії, матеріально-технічне забезпечення її діяльності та контроль за дотриманням нею строків 
і порядку розгляду документації із землеустрою здійснюють органи, що утворили Комісію. 

5. Документація із землеустрою, погоджена Комісією, вважається такою, що погоджена органами, представники яких входять до її складу. 

6. Комісія здійснює свою діяльність у формі засідань, що проводяться не рідше одного разу на тиждень. Результати роботи Комісії оформлюються висновком, який підписується всіма її членами та скріплюється печатками органів, представники яких входять до її складу. У разі незгоди члена Комісії з погодженням документації із землеустрою він підписує висновок з поміткою "із зауваженнями" та додає до висновку Комісії свій висновок із викладом цих зауважень. 

7. Підставою відмови у погодженні документації із землеустрою може бути невідповідність її положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Погодження документації із землеустрою та підготовка висновків із викладом зауважень до неї здійснюються безоплатно. 

8. Положення про Комісію ( 1420-2009-п ) та порядок її роботи затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

9. Комісія у разі необхідності має право залучати до роботи представників органів, уповноважених погоджувати документацію із землеустрою, та безоплатно отримувати від них інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на неї повноважень. 

 

Глава 32. Контроль за використанням та охороною земель

Стаття 187. Завдання контролю за використанням та охороною земель 

Контроль за використанням та охороною земель полягає в забезпеченні додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами земельного законодавства України. 

Стаття 188. Державний контроль за використанням та охороною земель 

1. Державний контроль за використанням та охороною земель здійснюється уповноваженими органами виконавчої влади по земельних ресурсах, а за додержанням вимог законодавства про охорону земель - спеціально уповноваженими органами з питань екології та природних ресурсів. 

2. Порядок здійснення державного контролю за використанням та охороною земель встановлюється законом. 

Стаття 189. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель 

Самоврядний контроль за використанням та охороною земель здійснюється сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами. 

Стаття 190. Громадський контроль за використанням та охороною земель 

Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюється громадськими інспекторами, які призначаються відповідними органами місцевого самоврядування і діють на підставі положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади по земельних ресурсах. 


Глава 33. Моніторинг земель

Стаття 191. Призначення моніторингу земель

1. Моніторинг земель - це система спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів. 

2. У системі моніторингу земель проводиться збирання, оброблення, передавання, збереження та аналіз інформації про стан земель, прогнозування їх змін і розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам стану земель та дотримання вимог екологічної безпеки. 

3. Моніторинг земель є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля. 

4. Залежно від цілей, спостережень і охоплення територій моніторинг земель може бути національним, регіональним і 
локальним.

5. Ведення моніторингу земель здійснюється уповноваженими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з питань екології та природних ресурсів. 

6. Порядок проведення моніторингу земель встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 192. Завдання моніторингу земель 

Основними завданнями моніторингу земель є прогноз еколого-економічних наслідків деградації земельних ділянок з метою запобігання або усунення дії негативних процесів. 


Глава 34. Державний земельний кадастр

Стаття 193. Визначення державного земельного кадастру

1. Державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів. 

2. Державний земельний кадастр є основою для ведення кадастрів інших природних ресурсів. 

Стаття 194. Призначення державного земельного кадастру

Призначенням державного земельного кадастру є забезпечення необхідною інформацією органів державної влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ і організацій, а також громадян з метою регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, визначення розміру плати за землю і цінності земель у складі природних ресурсів, контролю за використанням і охороною земель, економічного та екологічного обґрунтування бізнес-планів та проектів землеустрою. 

Стаття 195. Завдання ведення державного земельного кадастру

Основними завданнями ведення державного земельного кадастру є: 

 • забезпечення повноти відомостей про всі земельні ділянки; 
 • застосування єдиної системи просторових координат та системи ідентифікації земельних ділянок; 
 • запровадження єдиної системи земельно-кадастрової інформації та її достовірності. 

Стаття 196. Складові частини державного земельного кадастру 

Державний земельний кадастр включає:
 • кадастрове зонування; 
 • кадастрові зйомки; 
 • бонітування ґрунтів; 
 • економічну оцінку земель; 
 • грошову оцінку земельних ділянок; 
 • державну реєстрацію земельних ділянок; 
 • облік кількості та якості земель. 
Стаття 197. Кадастрове зонування

Кадастрове зонування включає встановлення: 

 • місця розташування обмежень щодо використання земель; 
 • меж кадастрових зон та кварталів; 
 • меж оціночних районів та зон; 
 • кадастрових номерів (території адміністративно-територіальної одиниці). 
Стаття 198. Кадастрові зйомки

1. Кадастрові зйомки - це комплекс робіт, виконуваних для визначення та відновлення меж земельних ділянок. 

2. Кадастрова зйомка включає:
 • геодезичне встановлення меж земельної ділянки;
 • погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами; 
 • відновлення меж земельної ділянки на місцевості; 
 • встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо використання землі; 
 • виготовлення кадастрового плану. 

Стаття 199. Бонітування ґрунтів 

1. Бонітування ґрунтів - це порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, які мають сталий характер та суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах.

2. Бонітування ґрунтів проводиться за 100-бальною шкалою. Вищим балом оцінюються ґрунти з кращими властивостями, які мають найбільшу природну продуктивність. 

Стаття 200. Економічна оцінка земель

1. Економічна оцінка земель - це оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві та як просторового базису в суспільному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі. 

2. Економічна оцінка земель різного призначення проводиться для порівняльного аналізу ефективності їх використання. Дані економічної оцінки земель є основою грошової оцінки земельної ділянки різного цільового призначення. 

3. Економічна оцінка земель визначається в умовних кадастрових гектарах або у грошовому виразі. 

Стаття 201. Грошова оцінка земельних ділянок

1. Грошова оцінка земельних ділянок визначається на рентній основі. 

2. Залежно від призначення та порядку проведення грошова оцінка земельних ділянок може бути нормативною і експертною. 

3. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель тощо. 

4. Експертна грошова оцінка використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок. 

5. Грошова оцінка земельних ділянок проводиться за методикою, яка затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 202. Державна реєстрація земельних ділянок

1. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється у складі державного реєстру земель. 

2. Державний реєстр земель складається з двох частин:
 • книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок; 
 • Поземельної книги, яка містить відомості про земельну ділянку. 
Стаття 203. Облік кількості та якості земель

1. Облік кількості земель відображає відомості, які характеризують кожну земельну ділянку за площею та складом угідь. 

2. Облік якості земель відображає відомості, які характеризують земельні угіддя за природними властивостями та 
набутими властивостями, що впливають на їх родючість, а також за ступенем забруднення ґрунтів. 

Стаття 204. Порядок ведення державного земельного кадастру 

1. Державний земельний кадастр ведеться уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів. 

2. Порядок ведення державного земельного кадастру встановлюється законом.

Сторінки: 1  2  3  4  5  6  7  8  9
Категорія: Законодавство | Додав: nazemli (14.02.2012)
Переглядів: 2126 | Теги: ринок землі, ринок, мораторій на продаж землі, земельний кадастр, Земельний кодекс, ринок земель, земля | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
На землі© 2018
Пошук
Хмаринка
законодавство аграрний сектор крупнотоварне виробництво оптовий ринок сільськогосподарської вартість земель оцінка землі фермерське господарство ціна землі земельна реформа торгівля землею ринок земель Державий земельний кадастр аграрні відносини Мінагрополітики Політика присяжнюк пропозиції про ринок земель державний земельний банк Державний земельний кадастр обговорення земля закон України мораторій на продаж землі проект закону ринок державний акт держкомзем договір оренди земельна ділянка Пай сертифікат на право власності на зе продаж землі. аграрії продаж землі кадастр мораторій проект Земельний кодекс земельний кадастр ринок землі
Друзі сайту

При частковому чи повному копіюванні гіперпосилання на сайт На землі обовязкове.
Карта сайту