Середа, 21.11.2018, 08:25
На землі
Головна Мій профільРеєстрація ВихідВхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Меню сайту
Категорії розділу
Технологія [0]
Законодавство [16]
Наше опитування
Скільки у Вас гектарів землі?
Всього відповідей: 19
Форма входу
Статистика
 Матеріали
Головна » Статті » Законодавство

Закон України "Про ринок земель" (Частина 4)

33) у розділі Х "Перехідні положення”:

пункт 12 викласти у такій редакції: "12. До розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження цими землями (крім земель, переданих у приватну власність, та земель, зазначених в абзацах другому та третьому цього пункту) в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради з урахуванням вимог абзацу четвертого цього пункту, а за межами населених пунктів – відповідні органи виконавчої влади.

Державні органи приватизації здійснюють розпорядження (крім відчуження земель, на яких розташовані об’єкти, що не підлягають приватизації, та земель сільськогосподарського призначення) землями, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти, а також продаж земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації.

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи здійснюють розпорядження землями сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.
До розмежування земель державної та комунальної власності Рада міністрів Автономної Республіки Крим на території Автономної Республіки Крим здійснює розпорядження землями за межами населених пунктів відповідно до повноважень, визначених цим Кодексом. Надання та зміна цільового призначення земель водного фонду, історико-культурного, лісогосподарського, оздоровчого, рекреаційного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення в межах населених пунктів (крім земель, переданих у приватну власність, та земель, зазначених в абзацах другому і третьому цього пункту) здійснюється за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим.”;

пункт 13 виключити;

у пунктах 14 та 15 слова та цифру "не раніше 1 січня 2012 року” замінити на слова та цифру "не раніше 1 січня 2013 року”;

2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356; 2008 р., № 48, ст. 358): 

1) статті 407, 408, 409 виключити;

2) статтю 413 викласти у такій редакції: 

"Стаття 413. Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для забудови

1. Власник земельної ділянки, крім земельних ділянок державної та комунальної власності, має право надати її в користування іншій особі для будівництва промислових, побутових, соціально-культурних, житлових та інших споруд і будівель (суперфіцій). Таке право виникає на підставі договору або заповіту з моменту державної реєстрації такого права. 

2. Право користування земельною ділянкою, наданою для забудови, може відчужуватися або передаватися землекористувачем у порядку спадкування. 

3. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови може бути встановлено на визначений або невизначений строк.”;

3) частини першу та третю статті 1277 викласти у такій редакції:

"1. У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття суд визнає спадщину відумерлою за заявою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, а щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів, — за заявою відповідного територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів за місцем розташування земельної ділянки.

3. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів – у власність держави.”;

3. У Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—14, № 15—16, № 17, ст. 112):

1) пункт 172.1 статті 172 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Дохід, отриманий платником податку від рівноцінного обміну земельної ділянки сільськогосподарського призначення на іншу земельну ділянку такого ж цільового призначення в процесі здійснення заходів згідно з проектами землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення, не оподатковується.”;

4. У Декреті Кабінету Міністрів України "Про державне мито” (ЗП України, 1993 р, № 3, ст. 46; Відомості Верховної Ради України, 1993 р. № 13, ст.113):

1) статтю 2 доповнити пунктом 14 такого змісту:

"14) за відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства протягом п’яти років з дня укладення договору відчуження, за яким ця ділянка перейшла у власність відчужувача, крім відчуження земельних ділянок, придбаних до набрання чинності цим Законом та відчуження банківськими та іншими кредитними установами земельних ділянок сільськогосподарського призначення, право власності на які перейшло до них у рахунок погашення заборгованості за договірними зобов’язаннями.”;

2) пункт 6 статті 3 доповнити підпунктом "х” такого змісту:

"х) за відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) протягом п’яти років з дня укладення договору, за яким ця ділянка перейшла у власність відчужувача:

у разі відчуження у перший рік — 100 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки; 

у разі відчуження у другий рік — 90 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки; 

у разі відчуження у третій рік — 80 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки; 

у разі відчуження у четвертий рік — 70 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки; 

у разі відчуження у п’ятий рік — 60 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки;”;

3) частину першу статті 4 доповнити пунктом 49 такого змісту:

"49) фізичні та юридичні особи за посвідчення договорів міни земельних ділянок, призначених для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, на земельні ділянки такого ж цільового призначення, розташовані в земельному масиві.”;

5. У Законі України "Про оренду землі” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102; 2008 р., № 27—28, ст. 253, № 48, ст. 358; 2010 р., № 5, ст. 40):

1) частину четверту статті 4 після слів "Рада міністрів Автономної Республіки Крим” доповнити словами ",державний земельний банк, центральні органи виконавчої влади”;

2) пункт "а” частини другої статті 5 після слів "Кабінет Міністрів України” доповнити словами " державний земельний банк, та центральні органи виконавчої влади ”;

3) частину третю статті 19 викласти в такій редакції:

"При передачі в оренду сільськогосподарських угідь для ведення товарного сільськогосподарського виробництва строк дії договору оренди земельних ділянок визначається з урахуванням періоду ротації основної сівозміни згідно з проектами землеустрою, а у разі розміщення на земельній ділянці багаторічних насаджень сільськогосподарського призначення – з урахуванням очікуваного періоду корисного використання відповідного багаторічного насадження, але не більше максимального строку дії договору оренди землі, визначеного законом.”;

6. У Законі України "Про фермерське господарство” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 363):

1) у частині другій статті 22 слова "або юридичним особам України для ведення товарного сільськогосподарського” виключити;

7. У статті 13 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 314) слова "районної державної адміністрації” замінити словами "центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів”;

8. У Законі України "Про оцінку земель” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229, № 38, ст. 471):

1) частину дев’яту статті 8 викласти у такій редакції:

"Оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних ділянок зобов’язані не рідше одного разу на два роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації за такими напрямами: експертна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення, та/або експертна грошова оцінка земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Оцінювачі, що можуть бути залучені до рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, зобов’язані не рідше одного разу на два роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації за напрямом рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.”;

2) статтю 22 викласти у редакції:

"Стаття 22. Рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок підлягають рецензуванню.

Рецензування звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється у разі обов’язкового проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, а також на вимогу заінтересованих осіб та в інших випадках, визначених законом. 

Підставою для рецензування звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок на вимогу заінтересованих осіб є їх письмове звернення до осіб, яким відповідно до цього Закону надано право здійснювати рецензування. 

Обов’язковим є рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок у разі викупу земельних ділянок права приватної власності для суспільних потреб та примусового їх відчуження з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону, продажу земельних ділянок державної та комунальної власності та прав на них, а також відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства.

Порядок рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок визначається Кабінетом Міністрів України. 

Рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється:

оцінювачами з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які мають не менше ніж чотирирічний досвід практичної діяльності з оцінки земельних ділянок та пройшли курс підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом "рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок” у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів; 

експертними радами саморегулівних організацій оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, до складу яких входить не менше п’яти оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які мають не менш ніж трирічний досвід практичної діяльності з оцінки земельних ділянок та пройшли курс підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом "рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок” у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.”;

9. У Законі України "Про землеустрій” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282):

1) частини другої статті 25 доповнити новим пунктом такого змісту:

"з) проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення;”;

У зв’язку з цим пункти "з”, "и”, "і” та "ї” вважати відповідно пунктами "и”, "і”, "ї” та "й”;

2) доповнити новою статтею 531 у такій редакції:

"Стаття 531. Проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення

Проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення розробляються з метою визначення заходів стосовно:

зміни меж земельних ділянок з метою усунення черезсмужжя, ламаності меж як цих ділянок, так і земельного масиву;

зміни угідь земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

визначення земельних ділянок, які передбачається обміняти на рівноцінні земельні ділянки, самостійне використання яких окремо від земельного масиву неможливо або суттєво ускладнює використання інших земельних ділянок;

об’єднання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності однієї особи;

формування земельних ділянок під польовими дорогами, які призначені для доступу до окремих земельних ділянок земельного масиву;

присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, розташованим у земельному масиві, у разі, коли такі номери не були присвоєні раніше.

Проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення включає:

а) пояснювальну записку в якій зазначаються дані про об’єкт землеустрою, виконавця та опис проведених робіт із землеустрою, пропозиції до реалізації проектних рішень;

б) завдання на виконання робіт;

в) рішення про розроблення проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення;

г) матеріали польових геодезичних робіт;

ґ) проектні рішення якими визначаються: шляхи проведення консолідації земель, земельні ділянки, які підлягають консолідації (із зазначенням власників земельних ділянок, кадастрових номерів, цільового призначення, нормативної грошової оцінки земельних ділянок, серії та номерів державних актів, що посвідчують право власності на ці ділянки); земельні ділянки державної чи комунальної власності, формування яких передбачено проектом (із зазначенням власників земельних ділянок, кадастрових номерів, експертної грошової та нормативної грошової оцінок, цільового призначення земельних ділянок); земельні ділянки, межі та/або угіддя яких змінені (з визначенням кадастрових номерів земельних ділянок, їх існуючих та проектних площ, площ угідь кожної земельної ділянки);.

д) розрахунки розмір відшкодування збитків, завданих у зв’язку із здійсненням заходів, передбачених проектом, суб’єктам консолідації, а також третім особам;

е) кадастрова карта (план) з відображенням земельних ділянок, які пропонується консолідувати;

є) матеріали погодження проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення.”;

10. Підпункт "а” пункту 2 частини другої статті 22 Закону України "Про захист економічної конкуренції” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64; 2005 р., № 26, ст. 348) викласти в такій редакції:

"а) безпосереднього або опосередкованого придбання, набуття у власність іншим способом активів у вигляді цілісного майнового комплексу, структурного підрозділу суб’єкта господарювання або земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу, структурного підрозділу суб’єкта господарювання або земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в тому числі придбання активів суб’єктів господарювання, що ліквідується”.

11. У статті 5 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263) після слів "за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи – підприємця” доповнити словами " а осіб, які ведуть товарне сільськогосподарське виробництво - за місцезнаходженням земельного масиву.”.

12. у Законі України "Про банки і банківську діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30):

В друге речення статті 30 після слів " за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних активів ” доповнити словами : " фонд земель сільськогосподарського призначення державного земельного банку ”.  
Частину 2 ст. 32 викласти в редакції: "Формування статутного капіталу та капіталізація банку здійснюються шляхом грошових внесків, крім випадків, передбачених Законом України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи” та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" протягом строку його дії та державного земельного банку, статутний капітал якого може бути сформовано основними засобами у вигляді земель. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу банку резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти - в іноземній вільно конвертованій ”

частину першу статті 48 після слів "інвестиційних монет” доповнити словами "та земельних ділянок державним земельним банком”

частину третю статті 48 доповнити пунктами "4 та 5” такого змісту:

"4) землі сільськогосподарського призначення, що перейшли у власність державного земельного банку.

5) земельні ділянки, яки перейшли у власність державного земельного банку на підставі реалізації прав іпотекодержателя відповідно до умов договору іпотеки. ”.

13. У Законі України " Про іпотеку ” пункт 2 статті 15 " Особливості іпотеки земельних ділянок та прав на них ” викласти у наступній редакції : "2. Реалізація переданих в іпотеку земельних ділянок сільськогосподарського призначення у разі звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на земельних торгах, крім Державного земельного банка, яким реалізація переданих в іпотеку земельних ділянок здійснюється на підставі умов укладених іпотечних договорів ”.

14. У Законі України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» в перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації пункт органи управління Ощадний банк м. Київ доповнити словами « державний земельний банк».

ІІІ. Кабінету Міністрів України:

до 1 березня 2012 року розробити та подати до Верховної Ради України проект закону щодо сплати орендарями земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та власниками таких земельних ділянок, що не передані в оренду одного відсотка від їх нормативної грошової оцінки що зараховується до загального фонду районного бюджету з подальшим розподілом цих коштів сільським радам на соціально-економічний розвиток сільських населених пунктів в залежності від кількості населення, що проживає в них; 

до 1 січня 2013 року провести інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів, які не надані у постійне користування і на момент набрання чинності цим Законом перебували у державній власності;

при плануванні бюджету на відповідний період врахувати до складу доходів спеціального фонду Державного бюджету України надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь, розташованих за межами населених пунктів;

до 1 червня 2012 року забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону; 
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити за участі Національного банку України створення державного земельного банку;

забезпечити передачу земель сільськогосподарського призначення державної власності до статутного капіталу державного земельного банку.

Голова Верховної Ради України


Сторінки: 1 2 3 4

Категорія: Законодавство | Додав: nazemli (09.12.2011)
Переглядів: 1835 | Теги: Державний земельний кадастр, про ринок земель, Земельний кодекс, закон України, державний земельний банк, земля | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
На землі© 2018
Пошук
Хмаринка
законодавство аграрний сектор крупнотоварне виробництво оптовий ринок сільськогосподарської вартість земель оцінка землі фермерське господарство ціна землі земельна реформа торгівля землею ринок земель Державий земельний кадастр аграрні відносини Мінагрополітики Політика присяжнюк пропозиції про ринок земель державний земельний банк Державний земельний кадастр обговорення земля закон України мораторій на продаж землі проект закону ринок державний акт держкомзем договір оренди земельна ділянка Пай сертифікат на право власності на зе продаж землі. аграрії продаж землі кадастр мораторій проект Земельний кодекс земельний кадастр ринок землі
Друзі сайту

При частковому чи повному копіюванні гіперпосилання на сайт На землі обовязкове.
Карта сайту